06-07-2021

7.00 – + śp. Krzysztof BIEGAJŁO 13 gregoriańska
12.00 – + śp. Zofia, Michał, Jan, Marianna, zm. krewni z obojga stron oraz wszyscy z ich rodzin
18.00 – + śp. Włodzimierz ILNICKI 23 gregoriańska