11-07-2021

7.00 – śp. Stanisław w 30 r. śm., Janina, Jan, Andrzej, Henryk, zm. z rodz. BAJDAN, STASZEWSKICH i MICHALKIEWICZ
8.30 – z okazji urodzin Danuty dziękczynna za otrzymane łaski i przebłagalna
10.00 – śp. Aleksandra (f), Józef, Klara, Teodor, Wiesław, Ryszard, Barbara, Renata
11.30 – ZA PARAFIAN
13.00 – śp. Krzysztof BIEGAJŁO (18 gregoriańska)
18.00 – śp. Alina BROŻEK, Bronisław, Janina, Anna
20.00 – śp. Włodzimierz ILNICKI (28 gregoriańska)