25-07-2021

7.00 – W intencji Krzysztofa o jego nawrócenie, głęboką wiarę, uwolnienie z jogi oraz wszystkie łaski potrzebne do zbawienia.
8.30 + Ahafia Majchrzak- 13 r. śm.
10.00 + Teresa, Zenobia, Bernard.
11.30 – PRO POPULO
13.00 + Zbigniew Szperka 6 r. śm.
18.00 + Karol Grajek- 1 r. śm., + Anna, Roman, Mikołaj, Teresa, z rodziny Moskwicz.
20.00 + Irena, Zygmunt Borkowscy