10-08-2021

7.00 – + śp. Barbara 20 rocz. śm., Józef OSTROWSCY
12.00 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
18.00 – + śp. zm. rodziców Teofila(f) i Józef KURIATA oraz zm. z rodziny KURIATA