08-04-2019

7.00 – + śp. Helena, Piotr, Weronika, Józef, za chrzestnych z obojga stron, zmarłych krewnych, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 – + śp. Krzysztof o niebo dla niego
12.00 – W intencji Bartosza z okazji 10 rocz. urodzin i Zosi z okazji 1 rocz. urodzin- dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MBF
18.00 – + śp. Brygida, Jadwiga, Albin PIĄTKOWSCY, Bolesława(f), Brunon, Waldemar POTRYKUS