27-08-2021

7.00 – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Danuty, Katarzyny, Stanisława i o opiekę MBF dla całej rodziny
12.00 – za grzeszników tzn. nas wszystkich, konających i mających wkrótce odejść do Pana
18.00 – za zmarłych