12-04-2019

7.00 – + śp. Andrzej, Magdalena i zmarli z rodziny SAWA, SZARKIEWICZ i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 – Za grzeszników tzn. nas wszystkich, za konających i mających wkrótce odejść do Pana
12.00 – + śp. Czesław i Krystyna, Helena, Michał i zmarli z rodziny KOLESIŃSKICH
18.00 – ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH