Śpiewnik Fatimski z podkładem muzycznym

Dzięki uprzejmości ks. dra Zbigniewa Woźniaka prezentuję Śpiewnik Fatimski z podkładem muzycznym. Serdecznie dziękuję ks. Zbigniewowi za włożoną pracę i zgodę na tę publikację.

ks. prałat Henryk Silko

 

Penitentiam agite

Słowa przyobleczone w melodię głębiej zapadają w serce, a stamtąd łatwiej je pamięci przywołać.
Misja Fatimska w Archidiecezji ma przygotować nas na 100. rocznicę objawień w Cova da Iria – „największej sprawy, jaka zaistniała od Zesłania Ducha Świętego” , chce na nowo odczytać orędzie Matki Bożej, abyśmy widząc znaki czasu obudzili się z duchowego letargu – i z dziecięcą ufnością chcieli odpowiedzieć Bogu na Jego Ojcowską miłość przez Macierzyńskie pośrednictwo Niepokalanej Królowej Różańca świętego, Królowej Pokoju . Wezwanie do nawrócenia i pokuty w swojej istocie wypływa z samego serca Ewangelii.
Niniejszy śpiewnik stanowi wybór z bogatego repertuaru pieśni, jakie powstały na kanwie orędzia i objawień. Załączone dwie płyty CD mają ułatwić nauczenie wybranych śpiewów. Proszę o życzliwe ich przyjęcie.
Dziękuję Panu Stanisławowi Plawgo za akompaniament organowy oraz pomoc w nagraniach.
Ks. Zbigniew Woźniak

„…bo świat bez Boga umiera.”
(z pieśni: Przychodzisz do nas, Maryjo)

(z listu pasterskiego na I Niedzielę Wielkiego Postu 2015 roku)
Umiłowani.
Św. Jan Paweł I! mówił: „treść wezwania Pani z Fatimy jest tak głęboko zakorzeniona w Ewangelii i całej tradycji, że Kościół czuje się tym orędziem wezwany”. Wiemy, że kto chce mówić o Fatimie, musi zacząć od siebie. Dlatego w naszej Archidiecezji rozpoczynamy wielkie duchowe dzieło Misji Fatimskiej. Trwają już w wielu parafiach nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Trwają fatimskie katechezy. Poczynając zaś od dzisiejszej niedzieli aż do roku 2017, w każdej parafii odbędą się dodatkowe tygodniowe misje parafialne w duchu orędzia fatimskiego. Będą je prowadzić nasi kapłani jako misjonarze fatimscy. Chciejmy wraz z nimi otworzyć się na to naglące Orędzie z Nieba, aby nasze rodziny, nasza ziemia nad Odrą i Bałtykiem jeszcze bardziej chciała kierować się słowem miłującego Boga i wprowadzała je w czyn.
Na nadchodzące wielkopostne wyciszenie i podejmowane pobożne praktyki duchowe dla ratowania dusz ludzkich, na wielką modlitwę fatimską w intencji Kościoła świętego i naszej Ojczyzny, na modlitwę o pokój na Ukrainie i w całym dzisiejszym świecie, na nabieranie nowych duchowych sił do codziennego, ewangelicznego świadectwa wiary w naszych środowiskach, z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
+ Andrzej Dzięga Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

 

Zebrani przed Twoim ołtarzem

Wprowadzenie do Różańca

Na zakończenie Różańca

Skończone nasze rozważania, spełnione prośby i błagania;
Czas teraz do domu powrócić, świątyni tej mury opuścić.
Ref.: Maryjo, gdy do dom odchodzim,
Rozstanie pożegnaniem słodzim;
I Tobie szczerze z serca głosim:
„Dobranoc, Maryjo.”

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety
Duchem Świętym napełniona do Elżbiety niesiesz wieść.
Ona łaską oświecona cudów Bożych głosi cześć.
Zachwyconej matce Jana śpiewasz, Mario, cudny hymn:
Wielbij, duszo moja Pana, moje szczęście tylko w Nim.

3. Narodzenie Pana Jezusa
W nędznej szopie narodzony królów Król, wszechświata Pan.
W zimnym żłobie położony, na zbawienie ludziom dan.
Chór Aniołów „Bogu Chwała” śpiewa wśród złocistych zórz,
Drży z radości ziemia cała, pokój na nią spływa już.

4. Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w Świątyni
Święta Matko, gdy w Świątyni ofiarujesz Dziecię swe,
Już Symeon wróżbę czyni, że ból zrani Serce Twe.
Do Jezusowej ofiary, Święta Matko, wierny lud Łączy swe ubogie dary, swoje prace, ból i trud.

5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni
Przez trzy dni Go poszukujesz, troska w radość zmienia się, gdy w Świątyni odnajdujesz wśród uczonych Dziecię swe.
Niech Jezusa nie tracimy, Święta Matko, wspomóż nas;
Niech Go zawsze znajdujemy w sercach naszych, w każdy czas.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa

2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie
Jezus za Matki przyczyną, gdy trwała weselna noc,
Zamienił wodę na wino, ukazując Boską moc.
On też sprawił, by w małżeństwie, związek dwojga dusz i ciał,
W trwałej zgodzie żyjąc święcie, sakramentalną moc miał.

3. Głoszenie Ewangelii i wezwanie do nawrócenia
Jezus, będąc Bożym Synem, na świat posłał uczniów swych, By Dobrą Nowinę nieśli, uwalniali z mocy złych.
Oni poszli na świat cały, stawiać Kościół z żywych skał,
By był wielki i wspaniały i na wieki wieków trwał.

4. Przemienienie na Górze Tabor
Jezus na Górze Taboru chciał odsłonić Bóstwo swe,
By umocnić swoich uczniów, kiedy przyjdą chwile złe.
Byśmy także udręczeni, pamiętali o tym, że
Bóg na dobre nam odmieni wszystko to, co było złe.

5. Ustanowienie Eucharystii
W Wieczerniku cud sie ziścił, kiedy Pan nasz umrzeć miał,
W sakramencie Eucharystii, nam swe Ciało i Krew dał.
Byśmy nimi posileni, byli zdolni dotrzeć tam,
Gdzie po trudach naszej ziemi, Bóg nas czeka u swych bram.

 

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa
Pod biczami katowskimi krew z najświętszych płynie ran,
Z rękami przywiązanymi cicho cierpi Chrystus Pan.
Każdy cios Twe Serce rani, strasznie cierpi dziś Twój Syn Za nas, o Najświętsza Pani, za zgładzenie naszych win.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Ostra cierniowa korona sprawia Mu nieznośny ból,
Siłą na głowę wtłoczona; jakże cierpi Chrystus Król.
Znikąd nie masz już pociechy, Matko Święta, w straszne dni; Syn za moje cierpi grzechy, o Maryjo, przebacz mi.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa
Ciężkim krzyżem obarczony, tysiącem okryty ran,
Zgrają łotrów otoczony na Kalwarię idzie Pan.
Upada trzykroć wśród drogi, o Maryjo, Serce Twe Znowu ból przeszywa srogi, jakże kochasz dzieci swe.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Krzyż wysoko się unosi, krew wypływa z Boskich ran.
Jego Serce za nas prosi, kiedy w mękach kona Pan.
Wraz z ofiarą wypełnioną, my, Maryjo, dzieci Twe,
Z duszą Twoją udręczoną w żalu szczerym łączym się.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Otoczon gronem Aniołów, do niebios się wznosi bram.
Spośród wiernych Apostołów, Zbawca nasz, Pan Jezus sam. Matka jeszcze pozostała, na pociechę uczniom swym.
By w świętości ich wspierała, aż wszyscy złączą się z Nim.

3. Zesłanie Ducha Świętego
W Wieczerniku zgromadzeni, z Matką Przenajświętszą wraz.
W cichych modłach zatopieni uczniowie spędzali czas.
Nagle języki ogniste, nad głowami szum i ruch.
W Apostołów serca czyste zstąpił z Nieba Święty Duch.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Na tej ziemi Matka Święta wypełniła wszystko już.
Z duszą z ciałem w Niebo wzięta, przez Aniołów w blaskach zórz. Wieczne szczęście już Jej świeci, z Boskim Synem łączy się.
Dla nas, swoich ziemskich dzieci, hojne dary z Niebios śle.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Radość w Niebie znów panuje, hymny cudne wkoło brzmią.
Sam Pan Jezus koronuje, na Królową Matkę Swą.
Pozwól, Matko, prosim Ciebie, kiedy miną życia dni,
Z Aniołami w cudnym Niebie wieczną chwałę śpiewać Ci.

 

BĄDŹ STERNIKIEM W SERCA MEGO ŁODZI

1. Bądź Sternikiem w serca mego łodzi,
Wśród zamętów fal i życia burz,
[Strzeż od grzechu, co zbawieniu grozi
i zaprowadź do niebieskich wzgórz.] x2

2. Kiedy w Twoje – Matko ukochana
Ręce oddam życia mego los;
[Popłyniemy bezpiecznie do Pana,
O to proszę, przyjm błagalny głos.] x2

3. Z Tobą wpłynę do portu zbawienia,
Z Tobą, Matko, Bóg mi niebo da.
[I tam z Tobą w hymnie uwielbienia
Będę Boga kochał, Matko ma.] x2

 

BŁYSŁA NADZIEJA NOWEGO ŻYCIA

1. Błysła nadzieja nowego życia,
bije radośnie wolności dzwon.
[Oto Maryja, Matka Dziewica
zanosi modły przed Boży tron.] x2

2. Ona Królowa, Matka, Władczyni –
Taką Ją naród chce dzisiaj mieć.
[I uroczyste Jej śluby czyni,
że wiernie będziem spraw Bożych strzec.] x2

3. Na świętym miejscu, tu w tej świątyni
Jej się poświęca dziś polski lud,
[By Polska nadal była przedmurzem
i z chrześcijańskich słynęła cnót.] x2

4. O, Polsko, jakżeś dzisiaj bogata
jakże szczęśliwy przeżywasz czas.
[Chwała Maryi ciebie oplata
i Jej opieka wspomaga nas.]x2

 

DO SERCA TWEGO, PANI ŚWIATA

1. Do serca Twego Pani świata
My Twoje dzieci garniem się.
Gdy ogrom cierpień nas przygniata
O Matko nasza, zlituj się.
Pokoju rychły ześlij dar,
Ref.: Niech wzruszy Clę błagania żar.
Królowo, Królowo Ty nasza.

2. Ucieczko grzesznych, Panno święta
Naucz jak Boga prosić mam.
Niech moja prośba z serca wzięta
Ptakiem do niebios leci bram
Wyjednaj łaski Bożej dar. Ref.: Niech wzruszy…

3. Niepokalana, pełna łaski,
Matczyna swa wyciągnij dłoń.
Wśród życia z niebios rzuć nam blaski
Nadzieia rozświeć bólu toń.
Wyjednaj łaski Bożej dar. Ref.: Niech wzruszy…

 

DO TWEJ DĄŻYM KAPLICY

1. Do Twej dążym kaplicy, co z brzegu czeka nas.
Wśród wichrów nawałnicy, w pochmurny, słotny czas.
Byśmy tam wciąż dążyli i nigdy nie zbłądzili,
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

2. Jak cudnie w zmierzchu cieni Twój obraz w sercu lśni!
Wód kryształ się rumieni, na nim Twój promień drży.
O Jutrznio powstająca, o Gwiazdo z chmur świecąca,
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

 

FATIMA, TO MIEJSCE PRZYCIĄGA MNIE.

Fatima, to miejsce przyciąga mnie.
Fatima, tam odnalazłem się.
Fatima, gdzie Matki Bożej tron.
Fatima woła ze wszystkich stron.
Fatima ciągle ostrzega świat.
Fatima od tylu lat.
Fatima, gdzie Matka czeka nas.
Fatima, śpiesz tam, już czas.

 

FATIMSKA NASZA PANI

Fatimska nasza Pani, Dziewico Różańcowa,
Słoneczna, pełna łaski, Matuchna i Królowa.
Fatimska nasza Pani, potężna Twa przyczyna,
Orędowniczko nasza, Nadziejo Ty jedyna.
Bądź z nami w każdy czas i nie opuszczaj nas.
Do Ciebie biegniemy i serca dajemy Ci wraz!
O Pani Fatimska, módl się za nami.

 

FATIMSKA PANI, NAJLEPSZA MATKO

1. Fatimska Pani, najlepsza Matko,
pod Twą obronę grono Twych dziatków
los swój zawierza w świątyni tej,
a Ty w opiece swojej nas miej.

2. Strzeż nas, Maryjo, gdy życia burze
Nie dadzą zaznać pokoju dłużej.
Niech Twoja łaska w godzinie złej
Wspiera i chroni, a będzie lżej.

3. Kiedy pożoga w duszy zagości,
Ugaś ją Matko, źródłem miłości,
Co mocno bije zdrojem Twych łask;
Uchroń od zguby w niedoli czas.

4. A gdy nadejdzie śmierci godzina,
Uproś nam, Matko, u Twego Syna
Mieszkanie w niebie na wieczny czas.
Niechaj się z Tobą radujem wraz.

 

FATIMSKA PANI, USŁYSZ NAS

1. Fatimska Pani, usłysz nas,
w potrzebach wspieraj w każdy czas.
Twa dobroć daleko słynie,
kto Ciebie kocha, nie zginie. Ave Maria!

2. Fatimska Pani, usłysz nas,
w potrzebach wspieraj w każdy czas.
Do Ciebie się uciekamy,
o miłosierdzie błagamy. Ave Maria.

3. Fatimska Pani, usłysz nas,
w potrzebach wspieraj w każdy czas.
Twoimi dziećmi być chcemy,
być z Tobą w niebie pragniemy. Ave Maria!

4. Fatimska Pani, usłysz nas,
W potrzebach wspieraj w każdy czas.
Pragniemy rozgłaszać wszędzie
Fatimskie Twoje orędzie. Ave Maria!

 

JUŻ NA NOWENNĘ BIJĄ DZWONY

1. Już na nowennę biją dzwony, dźwiękiem Maryi głoszą cześć.
Miłością wieczną lud natchniony, śpieszy swe hołdy Matce nieść.
Wznoszą swe hymny uwielbienia pieśni pochwalnych zgodny chór.
Radości pełne dziękczynienia, brzmią harmonijnym pieniem wtór.

2. Już na nowennę biją dzwony, głos ich w srebrzystą płynie dal.
A przed ołtarzem lud ukorzony Matce swej składa smutek, żal.
Prośby przedstawia, swe błagania, zdarzenie przykre, ciężki los.
Czasem zakwilą ciche łkania, w boleści czasem zadrży głos.

3. Już na nowennę biją dzwony, nieustający głoszą cud.
W kościele licznie zgromadzony swą dobrą Matkę sławi lud.
Z ambony płynie Słowo Boże, świetlany Maryi głosi wzór.
Nadzieję budzi, „że wspomoże”, gdyż Jej łaskawość sięga chmur.

4. Już na nowennę biją dzwony, rozbrzmiewa ich spiżowy głos,
W żłóbeczku Jezus narodzony ubogich ludzi dzieli los.
Maria ku Niemu głowę zniża, do serca tuli Dziecię swe.
Do wszystkich ludzi się przybliża i wszystkim uśmiech Matki śle.

 

JUŻ Z WOLNA ZAPADA ZMROK

1. Już z wolna zapada zmrok, by w ciszę wtopić się.
[Dobranoc mój pielgrzymie, cichutko nuci dzień.] x2

2. Lecz zanim zapadniesz w sen po trudach swoich dróg,
[Uklęknij przy kapliczce, Maryję pozdrów tu.] x2

3. Choć może z dalekich stron los tutaj przywiódł cię,
[W Fatimie, przy kapliczce Maryi oddaj się.] x2

4. A Matka dokładnie wie, nie musisz trwonić słów,
[Co zmieścić może serce, więc tylko sercem mów.] x2

5. Usypia Cova da Iria, dobranoc mówi dzień.
[Spokojnie śpij pielgrzymie, Maryja kocha cię.] x2

 

MARIA, REGINA MUNDI

Maria, Regina mundi. Maria, Mater Ecclesiae.
Tibi assumus. Tui me mores vigilamus! Vigiiamus.
(Maryjo, Królowo świata. Maryjo, Matko Kościoła.
Jesteśmy z Tobą. Pamiętamy o Tobie! Czuwamy.)

 

MARYJO FATIMSKA, PANI NASZYCH LOSÓW

Maryjo Fatimska, Pani naszych losów,
U Bożego tronu oręduj za nami.

 

MATKO BOSKA, ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ

Wezwania do Matki Bożej

Cześć I

K: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K: Jutrzenko zaranna na niebie, W: 0, Maryjo, błagamy Cię.
– Piękniejsza nad słońce i gwiazdy,
– Śliczniejsza nad cedry Libanu,
– Cudniejsza nad perły i złoto,
– Przez Serce Twe Niepokalane,
K: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K: Panno łask Bożych pełna, W: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
– Panno, Księżna niebieska,
– Panno niepokalana,
– Panno, cnót wszelkich kwiecie,
– Panno, ucieczko nasza,
K: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: Matko Boska, za nami wstawiaj się!

Cześć II

K: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K: Tyś pierwszą po Bogu ozdobą W: O Maryjo, błagamy Cię!
– Tyś chwałą Kościoła świętego,
– Tyś wszystkich zbawionych radością
– Tyś ludu grzesznego ucieczką
– Przez Serce Twe niepokalane,
K: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K: Matko Odkupiciela, W: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
– Matko pięknej miłości,
– Matko nienaruszona,
– Matko Bożej mądrości,
– Matko nasza najświętsza,

Cześć III

K: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K: Królowo Zastępów Anielskich, W: O Maryjo, błagamy Cię!
– Królowo Wyznawców i Świętych,
– Królowo Różańca Świętego,
– Królowo trwałego pokoju,
– Przez Serce Twe niepokalane,
K: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
W: Matko Boska, za nami wstawiaj się!
K: Witaj Bogarodzico! W: Hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
– Witaj łask pośredniczko!
– Witaj wiary przykładzie!
– Witaj nadziejo nasza!
– Witaj kwiecie miłości!

 

MATKO BOŻA, MATKO FATIMSKA

Ref.: Matko Boża, Matko Fatimska, dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,
Że swą troską ogarniasz cały świat i wypraszasz nam miłosierdzie.

1. Dopomóż nam nawrócić się do głębi,
zobaczyć grzech, największą biedę świata.
Z każdego miejsca, jak syn marnotrawny,
Do Boga Ojca zawsze ufnie wracać.

Ref.: Matko Boża, Matko Fatimska, dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,
Że swą troską ogarniasz cały świat i wypraszasz nam miłosierdzie.

2. Dopomóż nam prawdziwie pokutować,
Ukochać krzyż – codzienną naszą drogę,
Dziękować wciąż za miłość Zbawiciela,
Za wszystkie winy męką odkupione.

Ref.: Matko Boża, Matko Fatimska, dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,
Że swą troską ogarniasz cały świat i wypraszasz nam miłosierdzie.

3. Dopomóż nam ukochać Twój Różaniec,
Otoczyć Nim dokładnie kulę ziemską
W modlitwie ufnej nigdy nie ustawać
I wiernie czekać na Twoje zwycięstwo.

Ref.: Matko Boża, Matko Fatimska, dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,
Że swą troską ogarniasz cały świat i wypraszasz nam miłosierdzie.

4. Dopomóż nam trwać zawsze przy Kościele
i czuwać wciąż w modlitwie z Ojcem świętym,
Aby nadeszła wiosna chrześcijaństwa
i ogarnęła wszystkie kontynenty.

Ref.: Matko Boża, Matko Fatimska, dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,
Że swą troską ogarniasz cały świat i wypraszasz nam miłosierdzie.

 

NIEPOKALANA, SŁONECZNA PANI

1. Niepokalana, Słoneczna Pani,
niewinna, czysta, jak lilii kwiat.
Różaniec święty trzymasz w swej dłoni
I do pokuty przyzywasz nas.
Ref. Fatimska Matko, błagamy Cię,
Na dzieci swoje zwróć oczy swe;
Nie daj nam zginąć, od grzechu chroń,
A gdy błądzimy, podaj swą dłoń.

2. Niepokalana, Słoneczna Pani,
Żądasz, by każdy dźwigał swój krzyż,
Unikał grzechu, co Syna rani,
Kierując myśli ku Tobie wzwyż.
Ref. Fatimska Matko, błagamy Cię,
Na dzieci swoje zwróć oczy swe;
Nie daj nam zginąć, od grzechu chroń,
A gdy błądzimy, podaj swą dłoń.

3. Niepokalana, Słoneczna Pani,
Usłysz pokornej modlitwy głos.
Tobie swe serce niesiemy w dani,
By je nie spotkał zawodu los.
Ref. Fatimska Matko, błagamy Cię,
Na dzieci swoje zwróć oczy swe;
Nie daj nam zginąć, od grzechu chroń,
A gdy błądzimy, podaj swą dłoń.

 

O, FATIMSKA MATKO MA

O, Fatimska Matko ma, niech mnie chroni dobroć Twa,
Tak serdecznie proszę Cię, nie opuszczaj Matko mnie.

 

O, FATIMSKA NASZA PANI

1. O, Fatimska nasza Pani, Twoje serce pełne łask,
Lecz oblicze zatroskane, chociaż kryje nieba blask.
Ref. Oddajemy Tobie Pani, swe rodziny, wolność swą.
I z Różańcem w naszych rękach chcemy pełnić wolę Twą.

2. Pokój światu niesiesz w darze, gdy z Różańcem klęknie lud
I przez Twoje serce czyste odda Bogu życia trud. Ref.

3. Serce Twe niepokalane rani bezmiar naszych win
Dodaj łaski, byśmy mogli nasze słowa zmienić w czyn. Ref.

 

O FATIMSKA PANI, MATKO RÓŻAŃCOWA

1. O Fatimska Pani, Matko Różańcowa,
z daleka przybyłaś żeby nam królować.
[Witamy Cię godnie, dzięki Ci składamy.
Bądź nam w Polsce Matką o Fatimska Pani.] x2

2. O Fatimska Pani, Matko Różańcowa,
z daleka przybyłaś żeby nam królować.
[Chroń naszą Ojczyznę od chwil niepokoju.
Wróć wiarę, nadzieję, weź w opiekę swoją] x2

 

O FATIMSKA ŚWIĘTA PANI

1. O Fatimska Święta Pani przybądź między nas.
Serca Ci niesiemy w dani na ten smutny czas.
Ref. Tu Cię, Matko, witamy i z ufnością wołamy:
Pobłogosław nasze prace, o to błagamy.

2. Przez modlitwę różańcową chcemy prosić Cię:
Byś nam Matką i Królową okazała się. Ref.
3. Matko w cudnej gwiazd koronie spraw przyczyną Swą
Byśmy mogli przy Twym tronie śpiewać chwałę Twą. Ref.

 

O MARYJO BEZ GRZECHU POCZĘTA

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami,
Którzy się do Ciebie uciekamy.

 

O MARYJO, KRÓLOWO NASZA

O Maryjo, Królowo nasza, weź w opiekę swoją nas.
Niech nas odtąd nic nie przestrasza,
Twierdzą, mocą bądź nam w każdy czas.

 

O MATKO FATIMSKIEGO ORĘDZIA
Apel Fatimski

O Matko Fatimskiego orędzia.
O Matko Fatimskiego orędzia.
„Czyńcie pokutę, nawróćcie się,
trwajcie na modlitwie, by świat ocalić”.
Spójrz Matko, oto jesteśmy.

 

O MATKO MIŁOŚCIWA

1. O Matko miłościwa, Panno litościwa,
Panno urodziwa. Maryja, módl się za nami.

2. Tyś świata podziwienie, grzesznych wybawienie,
Smutnych pocieszenie. Maryja, módl się za nami.

3. Nie masz po Bogu w niebie, pewniejszej, krom Ciebie,
Nadziei w potrzebie. Maryja, módl się za nami.

4. Przybądź nam, gdy pomrzemy i na sąd staniemy.
Łaski Twej pragniemy. Maryja, módl się za nami.

5. Zjednaj nam zlitowanie, Z Tobą królowanie.
Dajże nam to, Panie. Maryja, módl się za nami.

 

O PANI NASZA, KRÓLOWO NIEBA

1. O Pani nasza, Królowo nieba,
Nadziejo życia, światłości blask.
Niepokalana, Fatimska Pani,
Matko Jezusa i Matko ma.

2. Słoneczna Pani, Dziewico czysta,
Dla nas, grzeszników swą litość miej.
Niepokalana, Fatimska Pani,
Matko Jezusa i Matko ma.

3. Matko nasza dobroci pełna,
Pod Twą opiekę chronimy się.
Niepokalana, Fatimska Pani,
Matko Jezusa i Matko ma.

 

PO CAŁEJ ZIEM! BRZMI: AVE MARIA!

Ref. Po całej ziemi brzmi: Ave Maria!
Wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo.
Już dwa tysiące lat chronisz w Twych dłoniach świat, Ave Maria!

1. Błogosławiona, któraś uwierzyła,
że się spełnią słowa powiedziane od Boga;
Błogosławionaś między niewiastami
i błogosławiony owoc Twojego łona.

Ref. Po całej ziemi brzmi: Ave Maria!
Wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo.
Już dwa tysiące lat chronisz w Twych dłoniach świat,
Ave Maria!

2. Ty w Kanie Galilejskiej powiedziałaś:
„Czyńcie, co Syn wam powie.”
Spójrz na naszą nędzę dziś i proś o cud,
proś dla nas o wiarę.
Ref. Po całej ziemi brzmi: Ave Maria!
Wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo.
Już dwa tysiące lat chronisz w Twych dłoniach świat,
Ave Maria!

3. „Niewiasto, oto Twój Syn.”
„Oto Matka twoja.” – Matka moja, Matka nasza.
Więc chodź pod mój dach, ucz nas kochać Jezusa,
Przygotuj nas na Jego przyjście.
Ref. Po całej ziemi brzmi: Ave Maria!
Wszystkie ludy i narody Cię sławią, Maryjo.
Już dwa tysiące lat chronisz w Twych dłoniach świat,
Ave Maria!

 

POMNIJ MARIO, MATKO MIŁA

1. Pomnij Mario, Matko miła, że od wieków nie słyszano,
Byś grzesznika opuściła co Twe święte wielbi miano.
[Nikt od Ciebie w cierpień nocy
nie odchodzi bez pomocy.] x2

2. Tą nadzieją ożywieni uciekamy się do Ciebie,
Przystępujem ukorzeni przed Twój święty tron na niebie.
[Drżąc, wzdychamy w grzechu męce:
nie gardź nami, podaj ręce.] x2

3. Matko Słowa Przedwiecznego, racz wysłuchać nędznych głosy,
Co z padołu płaczu tego łaski Twojej żebrzą rosy.
[Bądź pomocą w życia znoju,
bądź zwycięstwem w śmierci boju.] x2

 

PRZYCHODZISZ DO NAS, MARYJO

1. Przychodzisz do nas, Maryjo z Twoim fatimskim wezwaniem:
„Nawróćcie się, pokutujcie i odmawiajcie Różaniec”.
[Ave, ave Maria, z Tobą świata nadzieja.] x2

2. Ty widzisz nasze cierpienie, gdy grzech, jak głód nam doskwiera.
Broń nas od zła, jak od wojny, bo świat bez Boga umiera.
[Ave, ave Maria, z Tobą świata nadzieja.] x2

3. Ofiarujemy Ci siebie, grzeszni pielgrzymi tej ziemi.
Wstaw się za nami u Boga, ratuj nas, Matko z Fatimy.
[Ave, ave Maria, z Tobą świata nadzieja.] x2

4. Niech żadna siła na świecie, ucisk, czy niebezpieczeństwo
Od Boga nas nie oderwie, w Nim pełne nasze zwycięstwo.
[Ave, ave Maria, z Tobą świata nadzieja.] x2

 

PRZYCHODZISZ DO WAS, MATKO Z NIEBA
(na mel. Do Serca Twego, Pani świata – s. 3)

1. Przychodzisz do nas, Matko z nieba, Objawiasz się w Fatimie nam.
I przypominasz, jak żyć trzeba,
By dostać się do niebios bram.
Ref. Przez usta Twoje woła Bóg,
by człowiek zeszedł z grzechu dróg
i wrócił znów, i wrócił znów do Ciebie.

2. Wśród ludzi szukasz ochotników,
Różaniec dajesz im do rąk.
Aby się modlić za grzeszników,
Uwolnić ich od piekła mąk.
Ref. Przez usta Twoje woła Bóg,
by człowiek zeszedł z grzechu dróg
i wrócił znów, i wrócił znów do Ciebie.

3. Najświętsza Różańcowa Pani,
Zadośćuczynić Tobie chcę
Za każdy grzech, co ciężko rani Niepokalane Serce Twe.
Ref. Przez usta Twoje woła Bóg,
by człowiek zeszedł z grzechu dróg
i wrócił znów, i wrócił znów do Ciebie.

 

PRZYJMIJ NASZE SMUTNE PIEŚNI

1. Przyjmij nasze smutne pieśni
Różańcowa Matko droga.
Wprowadź do portu zbawienia
naszych zmarłych przed tron Boga.
[O Fatimska Pani, proszą Ciebie dzieci,
Niech Różaniec do wieczności drogę nam oświeci.] x2

2. Czyż nieczułą Matko będziesz
na błagalne nasze głosy?
Czyż Ci będą obojętne
Naszych braci wieczne losy?
[O Fatimska Pani, proszą Ciebie dzieci,
Niech Różaniec do wieczności drogę nam oświeci.] x2

3. Matko, oni w swoim życiu
Przez Różaniec Cię kochali;
Tyle razy tą modlitwą
W niebie Boga wychwalali.
[O Fatimska Pani, proszą Ciebie dzieci,
Niech Różaniec do wieczności drogę nam oświeci.] x2

4. Wyjdź tym zmarłym na spotkanie
Matko nasza ukochana.
I w swej matczynej dobroci
Wprowadź ich do domu Pana.
[O Fatimska Pani, proszą Ciebie dzieci,
Niech Różaniec do wieczności drogę nam oświeci.] x2

5. Dla miłości Twojej, Matko
Niechaj Syn Twój Zmartwychwstały
Weźmie te dusze do siebie,
Do niebieskiej, wiecznej chwały.
[O Fatimska Pani, proszą Ciebie dzieci,
Niech Różaniec do wieczności drogę nam oświeci.] x2

6. Gdy nam, żyjącym, Różaniec
Drogowskazem w niebo będzie.
Wierzymy, że w chwili śmierci
Ty nam na pomoc przybędziesz.
[O Fatimska Pani, proszą Ciebie dzieci,
Niech Różaniec do wieczności drogę nam oświeci.] x2

 

PRZYSZŁAŚ DO DZIECI WONIĄ KWIATÓW

1. Przyszłaś do dzieci wonią kwiatów
Niczym majowa zieleń łąk,
By dłonią szczodrą przebogatą
Ukwiecić wiele ludzkich rąk.
[Choć trwała wojna, to Fatima,
rozbłysła miejscem Bożych łask
gdzie dobra Matka zatroskana przed
zgubą ostrzegała nas.] x2

2. Mówiłaś poprzez usta dzieci,
Że gdy się nie nawróci świat,
Nowa pożoga się roznieci
I przyjdzie jeszcze gorszy czas.
[I przyszła woja, a Fatima,
Chroniona miejscem Bożych łask,
Nie znała bomb i krwi przelanej
– Tu Bóg odmierzał inny czas.] x2

3. Byłaś, Maryjo, znakiem z nieba,
A cudem słońca dałaś znać,
Że swoje dzieci chcesz ocalić,
Kiedy z Różańcem będą trwać.
[Dziś dalej mówi nam Fatima,
Wsławiona miejscem Bożych łask:
Ażeby napór zła powstrzymać,
Musi uwierzyć każdy z nas.] x2

 

RADUJ SIĘ, PANI FATIMSKA

1. Lilio słonecznych wzgórz we Fatima,
Ogrodzie zroszony przez łaskę,
O, Maryjo! Bądź pozdrowiona!
Raduj się, Pani Fatimska, jesteś pełna łask.

2. Nowa Niewiasto, Perło zwycięska,
Swą stopą zdeptałaś łeb węża.
O, Maryjo! Bądź pozdrowiona!
Raduj się, Pani Fatimska, jesteś pełna łask.

3. Sługo pokorna Boga Wiecznego,
Najbardziej szczęśliwa wśród niewiast.
O, Maryjo! Bądź pozdrowiona!
Raduj się, Pani Fatimska, jesteś pełna łask.

4. Boga Świętego Córko bezgrzeszna,
Świątynio przeczysta dla Ducha.
O, Maryjo! Bądź pozdrowiona!
Raduj się, Pani Fatimska, jesteś pełna łask.

5. Wierna Strażniczko Słowa Bożego,
Piastunko naszego zbawienia.
O, Maryjo! Bądź pozdrowiona!
Raduj się, Pani Fatimska, jesteś pełna łask.

6. Matko ludzkości, Wspomożycielko;
Pod krzyżem nam dana na Matkę.
O, Maryjo! Bądź pozdrowiona!
Raduj się, Pani Fatimska, jesteś pełna łask.

7. Czarna Madonno, Królowo Polski,
O twarzy zoranej mieczami.
O, Maryjo! Bądź pozdrowiona!
Raduj się, Pani Fatimska, jesteś pełna łask.

8. Matko Kościoła, Chwało zbawionych,
Paschalny promyku nadziei.
O, Maryjo! Bądź pozdrowiona!
Raduj się, Pani Fatimska, jesteś pełna łask.

 

RÓŻAŃCOWA PANI NIEBA, ZIEMI

1. Różańcowa Pani nieba, ziemi.
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.
Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez Różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico, Maryjo.

2. Przyszłaś do nas z Matczynym zadaniem,
Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.
Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez Różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico, Maryjo.

3. Mówisz, że chcesz być dla nas obroną
I ratować dusze, które toną
Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez Różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico, Maryjo.

4. Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty.
I żądałaś po trzykroć pokuty.
Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez Różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico, Maryjo.

5. Bernadecie wskazałaś Różaniec,
Że dla wszystkich, to obrony szaniec.
Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez Różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico, Maryjo.

6. Tajemnice Różańca Świętego
Zdepczą wroga zbawienia naszego.
Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez Różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico, Maryjo.

7. Wtedy Serce me zatriumfuje,
Ludzkość całą ono uratuje.
Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka,
Przez Różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico, Maryjo.

 

SALVE REGINA

Salve Regina. Salve Regina. Ora pro nobis Maria.
(Witaj Królowo. Witaj Królowo. Módl się za nami.)

 

TU JEST MIEJSCE NAWIEDZENIA

1. Tu jest miejsce nawiedzenia,
Tu Maryja woła nas.
[Pójdźcie do mnie moje dzieci,
Przyszedł czas, ach przyszedł czas.] x2

2. Nigdy tego nie słyszano,
Ani wiedział o tym świat.
[By po Polsce wędrowała
Matka Boża, Róży Kwiat.] x2

3. Ty nikogo nie opuszczasz
I odwiedzasz dzieci swe,
[I tych, co Ciebie miłują,
I co ranią Serce Twe.] x2

4. Pobłogosław nas, Maryjo,
Ratuj, wspomóż dzieci swe,
[Bo za wszystkich Syn Twój cierpiał
I cierpiało Serce Twe.] x2

5. Z szczerym żalem upadamy
Do Twych, Matko, świętych stóp.
[Daruj nasze przewinienia,
Przyjmij nas za swoich sług.] x2

 

WITAJ MARYJO, ŚLICZNA PANI

1. Witaj, Maryjo, śliczna Pani, do Ciebie wołamy.
Wśród tej ziemi my wygnani ku Tobie wzdychamy
Ref. O Maryjo, witaj nam. Tyś nadzieja cała.
Witaj nam. O Maryjo chwała Tobie, chwała.
O Maryjo, witaj nam. O Maryjo, witaj nam.
Witaj nam. O Maryjo, chwałą Tobie, chwała.

2. Błagaj, Maryjo, Syna Twego o litość nad nami.
Czyste rączki wznieś do Niego, prosim Cię ze łzami.
Ref. O Maryjo, witaj nam. Tyś nadzieja cała.
Witaj nam. O Maryjo chwała Tobie, chwała.
O Maryjo, witaj nam. O Maryjo, witaj nam.
Witaj nam. O Maryjo, chwałą Tobie, chwała.

3. Matko nasz, my Twe dzieci, o tym wspomnij sobie,
Niech Twa łaska nam zaświeci, wołamy ku Tobie.
Ref. O Maryjo, witaj nam. Tyś nadzieja cała.
Witaj nam. O Maryjo chwała Tobie, chwała.
O Maryjo, witaj nam. O Maryjo, witaj nam.
Witaj nam. O Maryjo, chwałą Tobie, chwała.

4. O Panienko nad pannami, wysłuchaj wołanie,
Proś Jezusa, proś za nami i odwróć karanie.
Ref. O Maryjo, witaj nam. Tyś nadzieja cała.
Witaj nam. O Maryjo chwała Tobie, chwała.
O Maryjo, witaj nam. O Maryjo, witaj nam.
Witaj nam. O Maryjo, chwałą Tobie, chwała.

5. Wiernie służyć Ci będziemy, wiernie chwalić Ciebie,
Potem z Tobą się złączymy, tam śpiewając w niebie.
Ref. O Maryjo, witaj nam. Tyś nadzieja cała.
Witaj nam. O Maryjo chwała Tobie, chwała.
O Maryjo, witaj nam. O Maryjo, witaj nam.
Witaj nam. O Maryjo, chwałą Tobie, chwała.

 

W SŁONECZNEJ ŚWIATŁOŚCI
(na mel. Z dalekiej Fatimy – s. 43)

1. W słonecznej światłości Najświętsza Panna,
Na ziemię zstępuje, jak zorza ranna.
Ref. Ave, ave, ave Maria.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

2. Na liściach dębowych stanęła Pani,
A dzieci na klęczkach modlą się do Niej.

3. O Matko dlaczego Twe jasne oczy,
Cierpienie i smutek boleśnie mroczy?

4. Me serce Matczyne przepełnia smutek,
Bo dusze mych dzieci grzechem zatrute.

5. O, zlituj się Matko i pokaż drogę,
Co z ziemi prowadzi prosto do Boga.

6. Grzesznicy niech padną w pokorze, skrusze,
W pokucie i we łzach obmyją duszę.

7. A po cóż w dębowych liściach Ty stoisz,
Czy pragniesz orędzie dać dzieciom swoim?

8. Przeze mnie chce Bóg wam dać byt spokojny,
I zgasić już krwawe pożogi wojny.

9. O Matko, przez Serce Twe i różaniec,
Niech Boża brzmi chwała po ziemi kraniec.

 

Z DALEKIEJ FATIMY

1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ref. Ave, ave, ave Maria. (2x)

2. Śpieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.

3. Dziewica przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku.

4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
Choć smutek i troska przebija z twarzy.

5. Skąd jesteś o Pani? – pytają dzieci,
Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.

6. By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali.

7. Za radą Twą Pani przejęci żalem,
Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.

8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
Przez serce Twe czyste, Niepokalana.

9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.

10. Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem.

 

ŻEGNAMY CIĘ, MATKO NASZA

1. Żegnamy Cię, Matko nasza,
odchodzimy w życia dal.
[Pozostaje nam po Tobie wielki smutek,
-wielki żal.] x2
Ref. Żegnaj, żegnaj Piękna Pani z Fatimy.
Żegnaj, żegnaj i błogosław dzieciom Twym.

2. Nie zapomnij naszych rodzin,
naszych zagród, naszych chat.
[Zostaw nam na naszych drogach
Twojej świętej stopy znak.] x2
Ref. Żegnaj, żegnaj Piękna Pani z Fatimy.
Żegnaj, żegnaj i błogosław dzieciom Twym.