Święto Miłosierdzia Bożego 19.04.2020r.

Od 3 Niedzieli Wielkanocnej (26 kwietnia) w naszym kościele może jednocześnie modlić się 70 osób, a w kaplicy Maryjnej 12 osób.

1. Dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 ( Godzina Miłosierdzia) – zapraszamy do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia.

2. Zrodziła się inicjatywa 40 dniowej modlitwy, którą rozpoczniemy jutro w poniedziałek 20 kwietnia, jako nasze uwielbienie za dar Miłości Boga objawionej nam w śmierci na Krzyżu i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
• Jednocześnie widzimy ogromną potrzebę wynagradzania za nasze osobiste grzechy ale i grzechy narodu – stąd zachęta o włączenie się do tej formy modlitwy, wdzięczności Bogu, ale i odpowiedzi na Bożą Miłość, która niech się wyraża nie tylko w przystąpieniu do tej 40 dniowej modlitwy, lecz zachęcamy również do podejmowania dobrowolnych umartwień – postu, a kto może również i do podejmowania dzieł miłosierdzia, składając swoją jałmużnę bądź to na utrzymanie kościoła; bądź wpłaty na ochronę zdrowia; na Caritas; czy bezpośrednio dzieląc się dobrami materialnymi choćby z potrzebującym pomocy sąsiadem.
• Codziennie o godz. 7.00 rano będzie w tej intencji sprawowana Najświętsza Ofiara.
• Koordynatorem tej inicjatywy jest p. Bożena tel. 785 668 215 Zapisy również na e-maila: sloneczne@hotmail.com

3. W czwartek uroczystość świętego Wojciecha – patrona Polski.

4. W sobotę święto świętego Marka Ewangelisty.

5. Przypominamy, że codziennie kapłani modlą się o ustanie epidemii i o pomyślność naszej Ojczyzny o godz. 20.30 – zapraszamy do łączenia się duchowo – za pośrednictwem transmisji internetowej.

6. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Jan KALETA, śp. Anna JACYNA, śp. Benedykt SMOŁA. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…