Trójcy Przenajświętszej – 7.06.2020r.

1. W tym roku przypada 5 rocznica beatyfikacji bł. Męczenników franciszkańskich z Pariacoto Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, których liturgiczne wspomnienie przypada w dniu dzisiejszym. Na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej więcej informacji.

2. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy o 20.30 do naszego Sanktuarium codzienne na kapłański różaniec o ustanie epidemii i o pomyślność dla naszej Ojczyzny, a po różańcu Apel Maryjny o godz. 21.00.

3. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej organizuje wypoczynek letni dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologią. Zbiórka na ten cel po Mszach Świętych w ostatnią niedzielę czerwca 30.06.2019 r. Dziś po Mszy św. zbiórka ofiar na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny Naszego Uniwersytetu.

4. W czwartek przypada Boże Ciało i 33 rocznica koronacji figury Fatimskiej z naszego Sanktuarium przez dziś już świętego Jana Pawła II. Msza św. z procesją Eucharystyczną o godz. 11.30. Ze względów epidemiologicznych tym razem procesja odbędzie się na przyległym do naszego Sanktuarium terenie. Bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy: 1. Żywy Różaniec, 2. Kościół Domowy, 3. Neokatechumenat, 4. Odnowa w Duchu Świętym. Działkowiczów proszę o przyniesienie kwiatków do sypania na Boże Ciało. Prosimy na ten dzień o dekoracje domów choćby flagami narodowymi i kościelnymi. W oktawie Bożego Ciała zapraszamy na procesje eucharystyczne po nabożeństwie czerwcowym o godz. 17.30. Próba sypania kwiatków w środę o godzinie 17.00. Przypominamy o potrzebie zachowywania dystansu 2 metrów lub zakładaniu maski zakrywającej usta i nos.
• Zapraszamy do udziału w celebracji Uroczystości Bożego Ciała w Śródmieściu Szczecina, która będzie przebiegać według następującego porządku: godz. 9.00 – Msza Święta w Bazylice św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy; godz. 10.00 – rozpoczęcie procesji eucharystycznej z Bazyliki św. Jana Chrzciciela do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego; ok. godz. 12.00 – po zakończeniu procesji zostanie odprawiona Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej. Do udziału w tej uroczystości zapraszamy wszystkich wiernych: duchowieństwo, osoby konsekrowane, delegacje zakładów pracy, szkół, uczelni, rzemiosła, wspólnot i stowarzyszeń ze sztandarami.

5. W najbliższą sobotę przypada 13 czerwca – 103 rocznica czerwcowego objawienia się Maryi pastuszkom Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 19.00 i fatimski różaniec połączony z procesją do naszego Sanktuarium.

6. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Mirosława LICHOŃ, śp. Jadwiga ROSTEK. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

7. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga udzieli święceń kapłańskich ośmiu diakonom w sobotę, 27 czerwca br., o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej uroczystości oraz do modlitwy za nowo wyświęconych kapłanów.