Wniebowstąpienie Pańskie 24.05.2020r.

1. Według nowych epidemiologicznych wytycznych w naszym kościele jednocześnie może się modlić do 110 osób a w kaplicy Maryjnej do 20 osób jednocześnie oczywiście wszyscy uczestnicy zobowiązani są mieć przysłonięte usta i nos i w duchu wzajemnej odpowiedzialności – prosimy o sumienne zastosowanie się do tych wskazań. Msze św. w najbliższym czasie będą odbywały się w kościele.
• Wobec licznych wątpliwości wyrażanych w rozmowach i e-mailach, jeszcze raz przypominamy zwyczajną naukę ostatnich papieży, którą przypomniał Prymas Polski w związku z szerzącą się epidemią, że w kościele możliwe są dwie równoprawne formy przyjmowania Komunii św. klęcząc – do ust, oraz szczególnie teraz zalecaną przez epidemiologów stojąc – na rękę.
• Aby zachować bezpieczeństwo, prosimy aby do Komunii w pierwszej kolejności podchodziły osoby przyjmujące Pana Jezusa na rękę. Przypominamy, że przyjmując w ten sposób Komunię świętą należy wyciągnąć obie ręce tak, by jedna dłoń podtrzymywała drugą. Na tę dłoń, która jest na górze, szafarz kładzie Hostię. Przyjmujący Komunię powinien ją od razu przy kapłanie spożyć, w taki sposób, że wolną dłonią bierze Hostię spoczywającą w drugiej dłoni i wkłada do ust. Nie można przyjmować Komunii na dłoń w rękawiczce lub na jakieś serwetki.
Święty Cyryl Jerozolimski w IV wieku tak to wyjaśniał: „Przystępując do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił”..
• Swoje dłonie można zdezynfekować nawet tuż przed podejściem do Komunii św.
• Podchodzimy zawsze zachowując dwumetrowe odległości.
• Starajmy się również zachowywać odległość 2 metrów siadając w ławkach.
• Mam świadomość, że niektórzy są zwolnieni z powodów zdrowotnych z noszenia masek zakrywających nos i usta (sam-proboszcz- do nich należę) jednak i te osoby prosimy o przysłanianie ust i nosa lub zajmowanie takich miejsc, które nie będą dla innych powodem lęku.

2. Maj – najpiękniejszy miesiąc w roku jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, która jest najdoskonalszym owocem ziemi. Nabożeństwa Majowe codziennie o godz. 17.30.

3. We wtorek – Dzień Matki, zachęcamy do wdzięcznej pamięci naszym mamom – składając życzenia czy modląc się w ich intencji.

4. Ksiądz Arcybiskup Metropolity Andrzej Dzięga udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 30 czerwca br. Pod zwykłymi warunkami: Tzn. pobożne uczestnictwo we Mszy św., za pośrednictwem mediów, przyjęcie Komunii św. duchowo i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

5. W przed Mszą św. o godz. 18.00 odprawiamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.

6. Przypominamy, że codziennie kapłani modlą się o ustanie epidemii i o pomyślność naszej Ojczyzny o godz. 20.30. kończąc modlitwy Apelem Maryjnym – serdecznie zapraszamy.

7. W tym tygodniu w piątek i sobotę – będą wystawione pojemniki na makulaturę i plastikowe nakrętki a to w ramach pomocy misyjnej „Budujemy studnie w Sudanie Południowym”. W tych dniach będzie też otwarty non stop wjazd dla samochodów od ulicy Rydla.

8. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Nasza parafia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej – stąd serdeczny apel i prośba o finansowe wsparcie.

9. Zapraszamy na transmisję (z polskim tłumaczeniem) Międzynarodowego spotkania modlitewnego z Rzymu CHARIS PENTACOST. Z okazji Pięćdziesiątnicy 2020 CHARIS proponuje kontynuowanie modlitwy, aby prosić Pana o tę nową Pięćdziesiątnicę, nowe wylanie Ducha Świętego na Kościół i świat, o którą modli się nasz Papież. W tym celu proponuje chrześcijanom z całego świata wspólną modlitwę: bez względu na kraj, język, strefę czasową. Każdy może dołączyć do modlitwy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 30 maja br. o godz. 22.00 czasu polskiego (UTC+1), aby wspólnie błagać Ducha Świętego i poprosić o nową Pięćdziesiątnicę na całym świecie. Transmisja będzie na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=7R5-uJ9q3d4#action=share