Pierwsza Sobota miesiąca

Matka Boska w Pontevedra 10 grudnia 1925 r. tłumaczy – siostrze Łucji istotę przesłania zawartego podczas Objawień Fatimskich

Prosi o:

  • przystąpienie do spowiedzi świętej wynagradzającej za grzechy świata;
  • przyjęcie komunii świętej w intencji wynagradzającej;
  • odmówienie jednej części różańca w intencji wynagradzającej za grzechy świata;
  • odprawienie 15-minutowego rozmyślania nad treścią różańca w intencji wynagradzającej za grzechy świata.

W tym duchu Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga z tutejszymi duszpasterzami zaprasza na obchody każdej pierwszej soboty, które przebiegać będą według następującego porządku:

– O godz. 11.00 – I cz. Różańca
– Godz. 12.00 Msza św. , a po Mszy św. – II cz. Różańca
– Godz. 17.30 – III cz. Różańca – prowadzi Żywy Różaniec
– Godz. 18.00 Msza św. z formularza niedzielnego
– Godz. 19.00 – IV cz. Różańca i  15 minutowe czuwanie z Maryją (rozważanie tajemnic różańcowych)
– Godz. 20.00 Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy własne i całego świata.
– O godz. 21.00 – Apel Maryjny .

Dlaczego pięć pierwszych sobót?

Pan Jezus objawił Siostrze Łucji, dlaczego ma być pięć sobót: „Moja córko, powód jest prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
2. bluźnierstwa przeciwko Jej Dziewictwu,
3. bluźnierstwa przeciwko Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,
4. wpajanie w serca dzieci obojętności, pogardy, a nawet odrazy wobec Niepokalanej Matki,
5. znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach.
I dalej powiedział Pan Jezus, że to zadośćuczynienie za obrazy przeciwko Najświętszej Maryi Pannie poruszy Jego Miłosierdzie, a On wybaczy temu, kto miał nieszczęście Maryję znieważyć. Łucję natomiast Pan Jezus poprosił, aby poprzez swoje modlitwy i ofiary starała się bez ustanku skłaniać Go do Miłosierdzia wobec tych nieszczęsnych dusz.

Serdecznie zapraszamy do naszego sanktuarium aby zadośćuczynić tej prośbie.