2 niedziela Wielkiego Postu 8.03.2020r.

1. Wielki Post to okres modlitwy, pokuty i rekolekcyjnej refleksji, przygotowujący nas na przeżycie największych tajemnic wiary Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: w piątek Droga krzyżowa – dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, oraz rano po mszy św. o godz. 8.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00
• Prosimy o przewodniczenie wieczornej Drodze krzyżowej: 13 marca – Neokatechumenat; (20 marca – Młodzież; 27 marca – Odnowa w Duchu Świętym; 3 kwietnia – Żywy Różaniec)

2. WEEKENDOWE NAUKI PRZEDŚLUBNE planujemy w dniach 22-24 maja 2020r. – konieczne są zapisy. Zgłoszenia wysyłać: m.guzicka@wp.pl; lub sloneczne@hotmail.com

3. Tradycyjnie w okresie wielkiego Postu zbierane są ofiary na kwiaty do dekoracji wnętrza naszej świątyni na Wielkanocne uroczystości, którą będzie przygotowywać pod kierownictwem Odnowy w Duchu Świętym. Caritas prosi o dary dla potrzebujących – jest wystawiony kosz i skarbona.

4. Zbliża się 3 rocznica śmierci śp. Ks. Jana CICHYEGO – (11.03.2017). Zapraszamy na Msze świętą w niedzielę 15. 03.2020 o godzinie 11.30.

5. Zapraszamy na pielgrzymkę do Warszawy na uroczystości beatyfikacyjne Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 6 do 7 czerwca 2020 r. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i u ks. Przemka.

6. Przypominamy, że zostały zamontowane bramy na wjeździe od ulicy Rydla. Brama w dni powszednie będzie otwierana pół godziny przed Mszą św. a zamykana kwadrans po Mszy św. Prosimy również by nie zastawiać bram wjazdowych – to są drogi przeciwpożarowe, które zawsze muszą być przejezdne.

7. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszego Sanktuarium. Taca z przyszłej drugiej niedzieli miesiąca w całości przeznaczona jest na spłatę długu za remont dachu naszego kościoła. Pozostało nam do spłacenia 80 tyś zł.

8. Episkopat Polski wskazuje wobec zagrożenia nowym koronawirusem, gdyby ktoś miał obawy może nie korzystać z wody święconej w kropielnicach przy wejściu do kościoła, również i Komunię św. gdyby pojawiły się w Polsce przypadki tej choroby będzie można przyjmować na rękę. Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej.

9. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski – rozesłał pismo informujące jak się zachować w przypadku podejrzenia o zarażenie nowym koronawirusem – cały list jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Co do zasady należy zachować zdrowy rozsądek i tak jak w przypadku zarażenia wirusem grypy musimy być ostrożni i poddać się leczeniu by nie dopuścić do powikłań. Najważniejsze więc byśmy dokładnie wiedzieli jak się zachować w przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub gdy nas samych dotknie infekcja.
• Przede wszystkim unikajmy wszelkiego kontaktu z osobami kaszlącymi i kichającymi. Zachowujmy zasady higieny, na czele z systematycznym myciem rąk.
• Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe 38 °C, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu.
• Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy gorączkę, czyli minimum 38 °C i kaszel, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego.

Żywy Różaniec

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła;

jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca” (Jan Paweł II).

 Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

„Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.

„Paulinie Jaricot … zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób … cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”.

Założycielka Żywego Różańca, Paulina Jaricot pragnęła, aby modlitwa różańcowa wsparła zainicjowane przez nią kilka lat wcześniej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które w stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił Papieskim i polecił wprowadzić w całym Kościele. Misyjne korzenie Żywego Różańca na nowo odkrył w latach pięćdziesiątych XX wieku dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA, abp Sheen, tercjarz dominikański.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

W Roku Różańca Jan Paweł II podziękował członkom Żywego Różańca na całym świecie za to, że modląc się w papieskich intencjach misyjnych wspierają dzieło ewangelizacji na wszystkich kontynentach, a tym samym i jego posługę.

 

Statut i Ceremoniał Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe.

W Polsce do początku XXI wieku obowiązywał Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Stowarzyszenie Żywego Różańca podlega Konferencji Episkopatu Polski, która w 2012 roku zatwierdziła obowiązujący Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. W 2015 roku opracowano nowy Ceremoniał. Na czele Stowarzyszenia stoi Konferencja Moderatorów Diecezjalnych, która wyłania Zarząd Stowarzyszenia kierowany przez Moderatora Krajowego. W parafii rodziną Żywego Różańca kieruje Moderator Parafialny.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy, wszystkich róż. Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych. Imiona nowo przyjętych członków wpisuje się do parafialnej Księgi Żywego Różańca. Wspólnota Żywego Różańca uczestniczy każdorazowo w pogrzebie zmarłego członka oraz w specjalnie zamawianej Mszy św. za spokój jego duszy.

Statut Żywego Różańca

 

Pierwsza Sobota miesiąca

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie

Matka Boska w Pontevedra 10 grudnia 1925 r. tłumaczy – siostrze Łucji istotę przesłania zawartego podczas Objawień Fatimskich

Prosi o:

 • przystąpienie do spowiedzi świętej wynagradzającej za grzechy świata;
 • przyjęcie komunii świętej w intencji wynagradzającej;
 • odmówienie jednej części różańca w intencji wynagradzającej za grzechy świata;
 • odprawienie 15-minutowego rozmyślania nad treścią różańca w intencji wynagradzającej za grzechy świata.

W tym duchu Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga z tutejszymi duszpasterzami zaprasza na obchody każdej pierwszej soboty, które przebiegać będą według następującego porządku:

– O godz. 11.00 – I cz. Różańca
– Godz. 12.00 Msza św. , a po Mszy św. – II cz. Różańca
– Godz. 17.30 – III cz. Różańca – prowadzi Żywy Różaniec
– Godz. 18.00 Msza św. z formularza niedzielnego
– Godz. 19.00 – IV cz. Różańca i  15 minutowe czuwanie z Maryją (rozważanie tajemnic różańcowych)
– Godz. 20.00 Msza św. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy własne i całego świata.
– O godz. 21.00 – Apel Maryjny .

Dlaczego pięć pierwszych sobót?

Pan Jezus objawił Siostrze Łucji, dlaczego ma być pięć sobót: „Moja córko, powód jest prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
2. bluźnierstwa przeciwko Jej Dziewictwu,
3. bluźnierstwa przeciwko Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,
4. wpajanie w serca dzieci obojętności, pogardy, a nawet odrazy wobec Niepokalanej Matki,
5. znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach.
I dalej powiedział Pan Jezus, że to zadośćuczynienie za obrazy przeciwko Najświętszej Maryi Pannie poruszy Jego Miłosierdzie, a On wybaczy temu, kto miał nieszczęście Maryję znieważyć. Łucję natomiast Pan Jezus poprosił, aby poprzez swoje modlitwy i ofiary starała się bez ustanku skłaniać Go do Miłosierdzia wobec tych nieszczęsnych dusz.

Serdecznie zapraszamy do naszego sanktuarium aby zadośćuczynić tej prośbie.

Zesłanie Ducha Świętego – 9.06.2019r.

1. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy na Apel Maryjny do naszego Sanktuarium codzienne o godz. 21.00.

2. 11 czerwca br. będziemy obchodzić 32. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Szczecinie, która odbyła się w ramach III Pielgrzymki Papieża do Polski w 1987 r. Podczas tej wizyty św. Jan Paweł II odprawił uroczystą Mszę Świętą na Jasnych Błoniach, w czasie której odbyła się koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej – niech ten dzień będzie dla nas okazją do dziękczynienia za ten wielki dar Opatrzności Bożej.

3. W tym tygodniu 13 czerwca przypada 102 rocznica drugiego objawienia się Maryi w Fatimie trójce pastuszków. Zapraszamy na Mszę św. z procesją fatimska ulicami osiedla o godz. 19.00. Naszym modlitwom przewodniczyć będzie Oficjał Sądu Metropolitalnego w Szczecinie ks. dr Artur Pestka – nasz parafianin.

4. W czerwcu przyjedzie do Polski Myrna Nazzour, obdarowana wieloma łaskami mistycznymi. Jest ona świadkiem miłosierdzia Bożego, które czyni ze zwykłej codzienności ludzkiej, drogę osobistego uświęcenia i wezwanie skierowane do innych, aby wstąpili na drogę jedności i pojednania. Myrna po Mszy św. 22 czerwca o godz. 12.00.w naszym Sanktuarium, będzie mówiła o swoim doświadczeniu duchowym, o jej spotkaniach z Maryją, o cudownym namaszczeniu, duchowych ekstazach, orędziach i ranach Jezusa. Będzie to jednocześnie okazja do wspólnej modlitwy, w atmosferze wschodnich pieśni religijnych i do błogosławieństwa olejkiem Matki Boskiej z Saufanija, w Damaszku. Serdecznie już dziś zapraszamy.

5. O. Dariusz Śmiałek napisał do nas: Pragnę serdecznie zaprosić Was moi drodzy parafianie, przyjaciele, was wszystkich którzy wspierali mnie modlitwa w moim pełnieniu posługi kapłańskiej, na uroczysta msze jubileuszowa 25 lat kapłaństwa, dziękując Bogu za dar powołania. Na te szczególna modlitwę zapraszam na dzień 7 lipca, niedziela o godzinie 13.00. Z misyjnym błogosławieństwem pozdrawia z Ekwadoru, Ojciec Dariusz Śmiałek.

6. W czasie trwania Tygodnia Ewangelizacji zapraszamy grupy modlitewne i parafian do wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. W poszczególnych dniach czuwanie poprowadzą:
• 11.06.2019 Młodzież
• 12.06.2019 Różaniec Rodziców za Dzieci
Ruch Rodzin Nazaretańskich
• 14.06.2019 Żywy Różaniec
• 15.06.2019 Odnowa w Duchu Świętym
Rozpoczęcie o godz. 18.00 Mszą św., następnie adoracja zakończona o godz. 21.00 Apelem Maryjnym.

7. Taca z dzisiejszej drugiej niedzieli miesiąca w całości przeznaczona jest na remont dachu kościoła. Do potrzebnej nam kwoty brakuje nam jeszcze 215 tyś zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i tym, którzy wpłacają na konto parafialne, tym którzy podpisują swoje ofiary jak i tym, którzy bezimiennie składają swoje ofiary. Za każdy gest życzliwości za nawet najmniejszą ofiarę składaną z serca bardzo dziękujemy. Proszę o modlitwy w intencji pomyślnego zakończenia prac.

8. Za półtora tygodnia przypada Boże Ciało. Wzorem ubiegłych lat proszę o przygotowanie ołtarzy: 1. Żywy Różaniec, 2. Kościół Domowy, 3. Neokatechumenat, 4. Odnowa w Duchu Świętym.

9. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Henryk ŚWIERCZYŃSKI, śp. Zdzisław SIEMIONEK, śp. Henryk REWERS. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

6 niedziela wielkanocna – 26.06.2019r.

1. Zapraszamy na NABOŻEŃSTWO MAJOWE codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy na Apel Maryjny do naszego Sanktuarium codzienne o godz. 21.00.

2. Dziś 26 maja – Dzień Matki. O naszych Mamach pamiętajmy w życzeniach i modlitwach.

3. Dziś dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego – serdecznie zachęcamy do głosowania – niech inni nie decydują za Ciebie.

4. Dziś po Mszy św. o godz. 19.00 – rozpoczniemy Jerycho Różańcowe – modlitwę w intencji naszej ojczyzny. Zapisy na poszczególne godziny tej doby adoracji i modlitwy różańcowej – w naszym parafialnym kiosku.

5. W piątek przypada wspomnienie  Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny.

6. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca czerwca – zapraszamy do wypełnienia prośby Pani Fatimskiej, przystępując do spowiedzi, komunii, odmówienia różańca i rozważania tajemnic różańcowych w duchu wynagrodzenia za grzechy własne i całego świata. O 11.00 – I cz. Różańca i 15 min. czuwanie z Maryją. O 12.00 Msza św. a po niej II cz. Różańca. O 17.30 – III cz. Różańca; Godz. 18.00 – Msza św. z formularza niedzielnego; 19.00 – Różaniec – tajemnice chwalebne; 20.00 – Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy całego świata; o 21.00 – Apel Maryjny.

7. W sobotę – 1 czerwca przypada Dzień Dziecka – wszystkim dzieciom już dziś składamy życzenia by wzrastały w „Łasce u Boga i ludzi”. W sobotę również rozpoczniemy nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa – nabożeństwo czerwcowe o 17.30.

8. Bóg zapłać za wspieranie dzieł misyjnych – makulaturą i nakrętkami plastikowymi

9. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i tym, którzy wpłacają na konto parafialne, tym którzy podpisują swoje ofiary jak i tym, którzy bezimiennie składają swoje ofiary. Za każdy gest życzliwości za nawet najmniejszą ofiarę składaną z serca bardzo dziękujemy.

10. Otrzymaliśmy niepokojącą informację, że na budowę nowego domu przy ul. Łubinowa 23-24, sąsiadującej z naszym Sanktuarium, wchodzą osoby niepowołane i są to dzieci w wieku szkolnym. Z nagrań z kamery monitoringu wynika, że dzieci poza samym wejściem na teren budowy wspinały się na rusztowania oraz wykonane elementy konstrukcyjne, co może grozić niebezpiecznym w skutkach upadkiem i naraża je na utratę zdrowia, a nawet życia. Apelujemy i do dzieci i do rodziców o właściwe zachowanie i przestrzeganie zakazów.

11. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Marię Nowacką. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

12. Zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniu z bratem Elia, współczesnym włoskim mistykiem – stygmatykiem, które w naszej Archidiecezji odbędzie się 29 maja br. w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Mierzynie. Brat Elia będzie uczestniczył we Mszy Świętej o godz. 18.00. Druga część spotkania rozpocznie się o godz. 19.30 w auli Szkół Salezjańskich, przy ul. Ku Słońcu 124  w Szczecinie, gdzie będzie miało miejsce spotkanie modlitewne z bratem Elia.

13. Akademia Miłości dla Singli zaprasza na wykład o. Tomasza Nowaka OP i rekolekcje w szczecińskiej Katedrze. Będą one miały miejsce od wtorku do czwartku (28-30 maja). Zachęcam do odwiedzenia strony Akademii Miłości Szczecin na Facebooku.

14. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Apostolatu Chorych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: www.apostolatchorych.pl oraz strony internetowej Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: www.trzezwosc.szczecin.pl

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 28.04.2019r.

1. Dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia. Dziś po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na dzieła miłosierdzia.

2. Dziś w niedzielę, 28 kwietnia br., o godz. 15.00 z Jasnych Błoni w Szczecinie wyruszy Marsz dla Życia pod hasłem: Miłość większa niż…. Podczas Mszy Świętej będzie można rozpocząć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Zachęcamy także do uczestnictwa w zbiórce artykułów higienicznych dla niemowląt.

3. Od 1 maja zapraszamy na NABOŻEŃSTWO MAJOWE o godz. 17.30. W tym dniu Msze św. o godz. 7.00; 8.30; 12.00 i 18.00. Od początku maja zapraszamy na codzienne Apel Maryjny do naszego Sanktuarium o godz. 21.00.

4. 2 maja Dzień Flagi – zachęcamy do uroczystego wywieszenia naszej Narodowej Flagi.

5. 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – Msze św. o godz. 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00 i 19.00.

6. Nasze Sanktuarium zaprasza młodzież maturalną na modlitwę i indywidualne błogosławieństwo przed egzaminem dojrzałości. Modlitwa rozpocznie się w niedzielę, 5 maja br., od godz. 19.00.

7. Uwaga ze względu na Uroczystość – Chorych odwiedzimy 10 maja.

8. Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w ubiegłym roku tak i w obecnym, w sobotę 4 maja w naszym Sanktuarium odbędzie się Modlitewne spotkanie członków Róż Różańcowych naszej Archidiecezji. Rozpoczęcie o godz. 10.15. Konferencja – o. Stanisław Przepierski Dominikanin. Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi o godz. 12.00 – w kościele. Po Mszy św. poczęstunek i projekcja filmu. Uprzejmie prosimy wszystkich parafian o pomoc w zorganizowaniu poczęstunku. Prosimy o ciasto – najlepiej na piątek na godz. 17.00, lub w sobotę w godz. 8.15-10.00. Prosimy o podpisanie swoich blaszek.

9. Informujemy, że w sobotę 11 maja o godzinie 18.00 z rąk ks. Biskupa Antoniego Dziemianko z Białorusi, 90 kandydatów otrzyma sakrament bierzmowania. Natomiast w niedzielę 12 maja o godzinie 11.30 odbędzie się I Komunia Święta dzieci, a o godzinie 13.00 rocznica I Komunii Świętej.

10. Serdecznie dziękując za ofiary na remont dachu naszego kościoła, uprzejmie i pokornie prosimy o dalsze ofiary na ten cel. Do potrzebnej kwoty brakuje nam jeszcze 232 tyś zł.

11. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce spoczynku: śp. Maria Magdalena Stachowska i śp. Marian Walewski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

4 niedziela Wielkiego Postu 31.03.2019r.

1. Wielki Post to okres modlitwy, pokuty i rekolekcyjnej refleksji, przygotowujący nas na przeżycie największych tajemnic wiary Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Pomocą w tym są nabożeństwa pasyjne: w piątek Droga krzyżowa – dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, oraz rano po mszy św. o godz. 8.30. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.00
• Prosimy o przewodniczenie wieczornej Drodze krzyżowej: 5 kwietnia – Odnowa w Duchu Świętym, 12 kwietnia – Młodzież)

2. Organizujemy wyjazd autokarowy na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej 13 kwietnia (sobota) o godzinie 10.00. Koszt 60 złotych. Zapisy u ks. Przemka

3. Zapraszamy do zapisów na weekendowe nauki przedmałżeńskie planowanych w dniach 10-12 maja 2019r. e-mail: m.guzicka@wp.pl .

4. Tradycyjnie w okresie wielkiego Postu zbierane są ofiary na kwiaty do dekoracji wnętrza naszej świątyni na Wielkanocne uroczystości, którą będziemy przygotowywać pod kierownictwem Odnowy w Duchu Świętym. Caritas prosi o dary dla potrzebujących – jest wystawiony kosz i skarbona. Caritas rozprowadza Świece Wielkanocne, z których dochód przeznaczony jest dla potrzebujących wsparcia.

5. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci szkół podstawowych odbędą się w dniach 1 do 3 kwietnia. A nasze parafialne rekolekcje dla dorosłych rozpoczną się już w najbliższą V niedzielę Wielkiego Postu – 7 kwietnia, a poprowadzi je Redemptorysta z Barda Śląskiego o. Mieczysław Babraj.

6. Bóg zapłać, za ofiary składane na nasze Sanktuarium.

7. Samorządowa Rada Osiedla Słoneczne 6 kwietnia, organizuje w szkole CKS Kiermasz Wielkanocny oraz Pchli Targ na który można przekazać różne rzeczy do Rady Osiedla a zebrane środki zostaną przekazane na remont dachu naszego Kościoła.
Główną atrakcją będzie „Konkurs na największą i na najładniejsze palmy wielkanocne”. Konkurs ten zostanie przeprowadzony w kolejnych grupach wiekowych, które zostaną ustalone w zależności od zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy.

8. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. śp. Michał TRZASKULSKI. Pamiętamy również o tragicznie zmarłym Krzysztofie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

7 niedziela zwykła – 24.02.2019r.

1. W piątek po południu otrzymaliśmy informację, że decyzją księdza Arcybiskupa ks. Adam Krzykała od 1 marca opuszcza naszą parafię, by samodzielnie objąć parafię Ładzin koło Wolina. Ustaliliśmy z ks. Adamem, że odprawi on Mszę św. „pożegnalną” w przyszłą niedzielę (3 marca) o godz. 18.00 – na którą serdecznie zapraszamy. Dziękując już dziś za jego posługę u nas, życzymy Bożego błogosławieństwa w nowej parafii.

2. Składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie w zbiórkę makulatury i plastikowych zakrętek na Misje.

3. Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy chorych i samotne osoby na spotkanie i poczęstunek w tłusty czwartek 28 Lutego o godz. 13.00 w Domu Pielgrzyma. Będzie też możliwość obejrzenia filmu o objawieniach Matki Bożej z Lourdes.

4. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca.
+ w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca modlimy się do Jezusa Jedynego i wiecznego Kapłana o nowe liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
+ w I piątek zapraszamy do oddania czci Najśw. Sercu Pana Jezusa poprzez spowiedź i nabożeństwo. Rano kapłani odwiedzą Chorych.
+ W I sobotę zapraszamy do wypełnienia prośby Pani Fatimskiej, przystępując do spowiedzi, komunii, odmówienia różańca i rozważania tajemnic różańcowych w duchu wynagrodzenia za grzechy własne i całego świata. O 11.00 – I cz. Różańca i 15 min. czuwanie z Maryją. O 12.00 Msza św. a po niej II cz. Różańca. O 17.30 – III cz. Różańca; Godz. 18.00 – Msza św. z formularza niedzielnego; 19.00 – Różaniec – tajemnice chwalebne; 20.00 – Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy całego świata; o 21.00 – Apel Maryjny.

5. Trwają prace dekarskie na dachu kościoła. Przypominamy, że ze wstępnych kalkulacji wynikało, iż gdyby lepiej sytuowani parafianie złożyli ofiarę 1.000 zł (jeden tysiąc zł) to rozwiązałoby problem finansowania remontu dachu. Fakt jest taki, że do dziś wpłynęły 873 ofiary – bardzo różnej wartości od 10 zł do 1000 i często wpłacanych przez jedną rodzinę w kilku ratach. Niestety do potrzebnej na remont dachu kwoty 525 tyś. Brakuje jeszcze blisko 292 tyś zł.
• Otrzymaliśmy zgodę Księdza Arcybiskupa i Kurii Metropolitalnej na zaciągnięcie kredytu na ten cel. Wstępne kalkulacje pożyczki zaciągniętej na 5 lat wykazują, że parafia będzie musiała dodatkowo oddać blisko 50 tyś zł. – i jeżeli nie będzie innego wyjścia tak będziemy musieli zrobić.
• Apelujemy ponownie, by kto tylko może, wsparł swoją ofiarą – bądź pożyczką – remont dachu naszego kościoła.
• Pokornie prosimy i tych, którzy w ubiegłym roku złożyli swoją ofiarę, by jeżeli mogą – jeszcze i w tym roku się dołożyli.
• Bóg zapłać, za ofiary składane na nasze Sanktuarium.

6. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Bogusław Kikiewicz. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

3 NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01.2019r.

 

1. Kończymy w tym tygodniu wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Gdyby w wyznaczonym dniu nie doszło do spotkania, a jest takie pragnienie, prosimy o zgłoszenie. Uzupełnienia kolędowe odbędą się 31 stycznia.

2. Podczas kolędy (cały styczeń) kancelaria parafialna czynna w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 17.30.

3. W Kaplicy Maryjnej trwa modlitwa w intencji naszej Ojczyzny. Jerycho Różańcowe zakończymy dziś w niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00.

4. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca.
• Czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca – dzień w którym oddając cześć Jezusowi Jedynemu i Wiecznemu Kapłanowi modlimy się o nowe liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne
• W I piątek zapraszamy do oddania czci Najśw. Sercu Pana Jezusa poprzez spowiedź i nabożeństwo. Rano kapłani odwiedzą Chorych.
• W I sobotę zapraszamy do wypełnienia prośby Pani Fatimskiej, przystępując do spowiedzi, komunii, odmówienia różańca i rozważania tajemnic różańcowych w duchu wynagrodzenia za grzechy własne i całego świata. O 11.00 – I cz. Różańca i 15 min. czuwanie z Maryją. O 12.00 Msza św. a po niej II cz. Różańca. O 17.30 – III cz. Różańca; Godz. 18.00 – Msza św. z formularza niedzielnego; 19.00 – Różaniec – tajemnice chwalebne; 20.00 – Msza św. w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy całego świata; o 21.00 – Apel Maryjny.

5. W sobotę przeżywamy święto Ofiarowania Pańskiego – dawniej Matki Bożej Gromnicznej. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00; 8.30; 12.00; 18.00 i 20.00 z gromnicami. W tym dniu przeżywamy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z Tej okazji już dziś składamy najserdeczniejsze życzenia radości i satysfakcji z podjęcia życia konsekrowanego wszystkim, którzy taką drogę realizują w swoim życiu – szczególne s. Miriam.

6. Zakończyliśmy prace związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym naszego Sanktuarium. I za jednym zamachem poprowadziliśmy instalację doprowadzającą ciepło do zakrystii kościoła oraz salki nad zakrystią. Jednocześnie ta instalacja będzie w przyszłości służyła do ogrzewania podłogowego w kościele.
• Szczególne podziękowania składam na ręce Piotr Klima, który od wielu miesięcy pomagał w poprawieniu instalacji elektrycznej dostosowując ją do współczesnych wymogów – również przeciwpożarowych. Jestem zbudowany jego postawą i zaangażowaniem. Serdeczne Bóg zapłać. Ostatnie prace elektryczne, przeciwpożarowe i ciepłownicze kosztowały 60 tyś zł.

7. Jak już widać rozpoczęliśmy prace dekarskie na dachu kościoła. Od kilku miesięcy apelujemy by w miarę możliwości każda rodzina złożyła ofiarę 1.000 zł. (jeden tysiąc) – Na ten cel wpłynęły 765 ofiar. W kasie budowlanej po zakupieniu części materiału, pozostaje 127 tyś. 331 zł. Potrzeba jeszcze 300 tyś. zł. Składając serdeczne podziękowania za ofiary składane na potrzeby naszego Sanktuarium – uprzejmie i pokornie prosimy o ofiary na nowe pokrycie dachu kościoła. Przypominam, że wpłacając pieniądze na konto parafialne z dopiskiem „na cele kultu religijnego” – można odpisać je od podatku.

8. Dziś w niedzielę po Mszy pod Kościołem stać będą osoby z puszkami. Zbierają pieniądze na lek dla pani Halinki, chorej na stwardnienie zanikowe boczne. Pani Halinka jest mamą ucznia 37 Szkoły Podstawowej. Prosimy o pomoc, ponieważ mamy mało czasu by uratować życie pani Halinki. Choroba szybko postępuje a lek jest bardzo drogi, kosztuje 55 tysięcy. Z góry dziękujemy za każde wsparcie. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Caritas.

9. Dziś w Kościele w Polce zbierane są ofiary do puszek na Kościół w Potrzebie – Kirche in Note. W związku z dzisiejszą zbiórka dla Pani Halinki – przesuniemy tę zbiórkę na przyszłą niedzielę. Z góry dziękujemy i za dzisiejsze jak i za przyszłotygodniowe ofiary.

10. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku – śp. Irenę JUSZCZAK. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…