15-11-2021

7.00 – ++ rodziców: DYGÓW i ULATOWSKICH.
7.00 – + śp. Henryk SKIBA- 16 gregoriańska.
8.30 – + śp. Bogusława (f) GARBARZ- 22 gregoriańska.
12.00 – O łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, ich krewnych i wszystkich z ich rodzin.
18.00 – + Władysław, Janina KONDZIOŁKA i zm. z rodz. KONDZIOŁÓW, CHUDKÓW, SAGANÓW, ZAGAJSKICH.
18.00 – + Barbara CIESZYŃSKA, Zofia JABŁONOWSKA, Jan i Władysława KOSIERADZCY.