16-11-2021

7.00 – + Zofia KOWALCZYK- 11 miesiąc po śmierci.
7.00 – + śp. Bogusława (f) GARBARZ- 23 gregoriańska.
8.30 – + śp. Henryk SKIBA- 17 gregoriańska.
12.00 – + Julianna, Jan, Tadeusz, Dariusz GŁOWACCY, Janina, Piotr WÓJCIK.
18.00 – + Eugenia HAWRYLUK w 3 r. .śm.
18.00 – + Czesława (f), Jan LITWINOWIE, Czesława (f) i Franciszek PRZEMIELEWSCCY.