23-11-2021

7.00 – + Wanda RABENDA w 33 r. śm., i zm. z rodz. ANTKOWIAK, KARWAN i STASIAK.
7.00 – + Helena, Michał, Czesław, Krystyna, Regina z rodz. KOLESIŃSKICH, Jadwiga, Edward z rodz. LINDNERÓW.
8.30 – + Janusz BOCIAN- 1 rocz. śm.
12.00 – + śp. Bogusława (f) GARBARZ- 30 gregoriańska.
18.00 – śp. Henryk SKIBA- 24 gregoriańska.
18.00 – + BURZYŃSKI Bronisław, BURZYŃSKA Stefania (f), BURZYŃSKI Zdzisław.