24-11-2021

7.00 – + 33 rocznica śm., Honorata KLUSZCZYŃSKA, 7 rocz. śm., Hieronim KLUSZCZYŃSKI o niebo dla nich.
7.00 – + Ignacy.
8.30 – + Wanda RABENDA w 33 r. śm., i zm. z rodz. KARWAN, ANTKOWIAK i STASIAK.
12.00 – + śp. Henryk SKIBA- 25 gregoriańska.
18.00 – ZA ŻYWYCH