01-12-2021

6.30 – + Danuta, Bolesław, MALINOWSKI.
6.30 – + Krystyna ŚLUSARSKA- 2 gregoriańska.
8.30 – + Zygmunt RYCHLIK w 15 r. śm, i zm. z rodziny RYCHLIKÓW, RUSINKÓW i MAGOCHÓW.
12.00 – + Janina WÓJCIK- 3 gregoriańska.
18.00 – ZA ŻYWYCH