02-12-2021

6.30 – + Krystyna ŚLUSARSKA- 3 gregoriańska.
6.30 – ++ LINOWSKICH, SZYMAŃSKICH, WOŹNIAK, ZAPAŁA, NAPORA.
8.30 – + 12 r. śm., Stanisława (f) KARWACKA i za Jana KARWACKIEGO.
12.00 – + Janina WÓJCIK- 4 gregoriańska.
18.00 – W int. Małgorzaty i Szymona w 8 r. małżeństwa o łaskę wiary i miłości oraz opiekę MBF dla nich i ich dzieci.
18.00 – Dziękczynna za 78 lat życia Małgorzaty WASILEWSKIEJ.