10-12-2021

6.30 – + Zofia Krupińska, + Władysław
6.30 – + Janina WÓJCIK- 12 gregoriańska.
8.30 – + Krystyna ŚLUSARSKA- 11 gregoriańska.
12.00 – O łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha i ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
18.00 – ZA ZMARŁYCH