11-12-2021

6.30 – + Bogumiła Papiernik – 11 r. śm. zm. rodziców, teściów i zm. z rodziców
6.30 – + Krystyna ŚLUSARSKA- 12 gregoriańska.
8.30 – + Janina WÓJCIK- 13 gregoriańska.
12.00 – O nawrócenie i łaskę szczerej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników- (Rycerstwo Niepokalanej)
18.00 – + Ewa Kaśnicka.