09-01-2022

7.00 – + Franciszka, Irena, Olga, Wincenty.
8.30 – + Janusz WIDLAK- 15 r. śm., Irena ADAMSKA, Helena i Stanisław WIDLAK, Katarzyna i Konstanty PARCIAK.
10.00 – + Krzysztof KRAUZE- 8 gregoriańska.
11.30 – + Janina TARNOWSKA- 5 r. śm., Aniela, Franciszek, Józef, Jan TARNOWSCY.
11.30 – PRO POPULO.
13.00 – + Jan STĄPOREK, Zofia.
18.00 – + Tadeusz RYNKIEWICZ w 5 r. śm., i zm. z rodz. RYNKIEWICZÓW, KONARSKICH i STEFAŃSKICH.
19.00 – + Marian WIŚNIEWSKI miesiąc po śmierci.