10-01-2022

7.00
8.30 – + Stanisława (f), Władysław BIAŁAS oraz ich rodzice i dziadkowie, + Józef GŁUCHY.
12.00 – + Krzysztof KRAUZE- 9 gregoriańska.
18.00 – + Bogumiła MURAWSKA.
18.00 – Intencja za mieszkańców z ul. Jasnej 43-53.