11-01-2022

7.00 –
8.30 –
12.00 – + Jan BETKA zm. z rodziny oraz Anna i Wojciech CZERNIELEWSCY.
18.00 – + Krzysztof KRAUZE- 10 gregoriańska.
18.00 – W intencji mieszkańców ul. Jasnej 55-99.