14-01-2022

7.00 –
8.30 – + Jan HOJNACKI.
12.00 – + Krzysztof KRAUZE- 13 gregoriańska.
18.00 – ZA ZMARŁYCH
18.00 – W intencji mieszkańców ul.Lnianej i Przelotowej.