15-01-2022

7.00 – + Józef HADACZ w 3 r. śm., Urszula HADACZ i zm. z rodziny.
8.30 – + Krzysztof KRAUZE- 14 gregoriańska.
12.00 – O łaskę dobrej śmierci dla Urszuli i Jerzego, Anny, Wojciecha i ich krewnych i wszystkich z ich rodzin.
18.00 – + 7 r. śm., Jan KRUPACZ, 3 r. śm., Katarzyna KŁAPOŁUCH.
18.00 – W intencji mieszkańców ul. Rydla 7-30.