27-02-2022

7.00 – + Lech POLEWCZYŃSKI w 28 r. śm.
8.30 – W intencji Elżbiety i Zdzisława KIC oraz ich dzieci i wnuków o Boże błogosławieństwo i łaskę wiary dla dzieci i wnuków.
10.00- + Ireneusz ZDRODOWSKI- 27 gregoriańska.
11.30 – PRO POPULO.
13.00 – + Stanisław Michalski od mamy.
18.00 – + Maria CZAPLA – 7 r. śm.
19.00 – + Władysław BIAŁEK w 17 r. śm., + Irena BIAŁEK w 12 r. śm.