11-03-2022

7.00 – + Antoś w 65 r. śm., Wacław w 24 r. śm., Henryk w 22 r. śm., Joanna w 18 r. śm., Wacław w 11 r. śm., LEWASZKIEWICZ, + Marianna WOŹNIAK i jej męża Eugeniusza.
8.30 – O łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha, i ich krewnych i wszystkich z ich rodzin.
12.00 – + Ryszard BOGUCKI- 10 gregoriańska.
18.00 – ZA ZMARŁYCH