12-03-2022

7.00 – + Ryszard BOGUCKI- 11 gregoriańska.
8.30 – + Zofia, Michał, Jan, Marianna, ++ krewni z obojga stron i wszyscy z ich rodzin oczyszczających się w czyśćcu z prośbą o modlitwę wstawienniczą w int. rodzin ofiarodawców.
12.00 – O nawrócenie i łaskę szczerej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników. (int. od Rycerstwa Niepokalanej)
18.00 – +Bronisław, Wacława, Grażyna, Józef, Katarzyna, Wiktor, z rodz. BIAŁOOKICH, Wiktor, Marianna z rodz. RAKOWSKICH.