06-06-2019

7.00 – + śp. Julianna, Jan, Tadeusz, Dariusz GŁOWACCY, Piotr WÓJCIK i za dusze w czyśćcu cierpiące
8.30 – + śp. Krzysztof o niebo dla niego
12.00 – + śp. Danuta SILKO- 4 gregoriańska
18.00 – + śp. Ryszard DOBROWOLSKI- 1 rocz. śmierci