08-06-2019

7.00 – + śp. Danuta SILKO- 6 gregoriańska
8.30 – + śp. Alfreda SZYMCZAK- 41 rocz. śmierci, Salomea, Antoni o łaskę nieba dla nich
12.00 – O nawrócenie i łaskę szczerej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników (Rycerstwo Niepokalanej) i dziękczynna za 30 lat trwania na modlitwie w Sanktuarium
12.00 – Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Zofii i Jerzego ZYM o zdrowie i opiekę MBF
16.00 – Ślub: Karina i Piotr ( chrzest)
18.00– + śp. Roman, Tadeusz i zmarli rodzice: Helena, Bronisław, Edward z rodziny JĄŃCZAK