11-11-2023

7.00 † Halina, Zygmunt, Michał, Józef, zm. z rodz. STACEWICZÓW, PASZKIEWICZÓW, NIEDOSTATKIEWICZÓW, KAZIMIERSKICH, RZYMKOWSKICH, CZAJKA
8.30 † Stanisław JAROSZ (11 greg.)
12.00 – O nawrócenie i łaskę szczerej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników (Rycerstwo Niepokalanej)
18.00 † Dariusz GRYSZKA, jego rodzice i rodzeństwo z obojga stron, Stanisław KLAMECKI