24-12-2023

7.00 † Jan BEDNARZ (24 greg.)
8.30 † Urszula, Zofia, Michał, Jan, Marianna, zm. krewni z obojga stron, wszyscy z ich rodzin oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
10.00 – W intencji ks. Proboszcza Henryka w rocznicę święceń (od Legionu Maryi)
11.30 – ZA PARAFIAN
13.00 † Andrzej, Magdalena i zm. z rodz.
22.00 – O łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Sławomira
22.00 † Barbara, rodziców, teściów,
24.00 † Dziękczynna za naszą organistkę Annę o wszelkie potrzebne jej łaski
24.00 † ZA PARAFIAN