31-01-2024

7.00 † Marian NAWROT (1 greg.)
8.30 † Antoni i Marianna, zm. z rodz. PAWLINA
12.00 † WOLNA
18.00 – ZBIOROWA W RÓŻNYCH INTENCJACH