01-02-2024

7.00 † Janina (18 rocz. śm.) i Eugeniusz EYSYMONTT
8.30 † Marian NAWROT (2 greg.)
12.00 z ok. 90 urodzin Zofii dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, zdrowie potrzebne w życiu łaski i opiekę MBF i świętych Patronów na każdy dzień życia
18.00 † Władysław, Janina CYBULSCY, Władysław DOROCH, Jan KALETA, Janusz BOCIAN