10-02-2024

7.00 † Marian NAWROT (11 greg.)
8.30 – W intencji Krystyny w rocz. urodzin o łaskę zdrowia, pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw rodzinnych i opiekę MBF
12.00 – O nawrócenie i łaskę szczerej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników (Rycerstwo Niepokalanej)
18.00 † Wiesława MĄCZYŃSKA (1 rocz. śm.)