24-11-2019

7.00 – + śp. Sergiusz SILIWANIUK, Rozalia-Józefa
8.30 – + śp. Z rodz. ZBROJA, DORENDA, ZIÓŁKOWSKICH, ZMORA, PIĄTEK, SIENKIERICZ, ILCEWICZ, WOJTAŚ
8.30 – + śp. Teresa BISKUP gregoriańska 29
10.00 – + śp. Władysław i Janina KONDZIOŁA
10.00 – + śp. Leon ŁUKASIEWICZ gregoriańska 21
11.30 – ZA PARAFIAN
13.00 – + śp. Kazimiera KAMSKA (m- c od pogrzebu)
13.00 – + śp. Marian, Władysław, Władysława(f) Stanisław, Stanisława(f), Hieronim z rodz. IMIOŁKÓW, o miłosierdzie Boże i dar nieba
18.00 – + śp. Elżbieta PAKOSZ 18 rocz. śm.
19.00 – + śp. Stefania GRZYB 27 rocz. śm.