11-02-2020

7.00 –
8.30 – + śp. Regina 9 rocz. śm., Henryk 16 rocz. śm. z rodziny ZAKRZEWSKICH
12.00 – za konających i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące (5)
18.00 – + śp. Katarzyna, Zofia, Konstanty, Runo