12-02-2020

7.00 – + śp. Olga 18 rocz. śm., Józef 27 rocz. śm., Michał, Włodzimierz, Katarzyna, Józef
8.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Nohady, Filipa i Piotra
12.00 – za konających i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące (6)
18.00 – za żyjących