18-02-2020

7.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla rodziny LINOWSKICH i KISIELSKICH
8.30 – + śp. Roman GREGOROWICZ 4 rocz. śm.
12.00 – + śp. Bogdan ADAMSKI 2 rocz. śm. i zmarłych rodziców i teściów ofiarodawcy
18.00 – + śp. Zofia, Jan, Marianna, zbawieni krewni z obojga stron i wszyscy z ich rodzin