19-02-2020

7.00 –
8.30 – w intencji Beaty w dniu urodzin o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MBF
12.00 – za grzeszników tzn. nas wszystkich, oraz konających i mających wkrótce odejść do Pana
18.00 – za żyjących