26-02-2020

7.00 –
8.30 – wynagradzająca NSPJ za grzechy popełnione przez ofiarodawcę i jej najbliższych z prośbą o łaskę do powstania z nich
12.00 – + śp. Maria, Edmund, Stanisław WOJTCZAK
18.00 – + śp. Krystyna i Ewelina
19.00 – + śp. Daniel SIKORA 2 rocz. śm.