27-02-2020

7.00 – w intencji dusz w czyśćcu cierpiących
8.30 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha ich krewnych i wszystkich z ich rodzin
12.00 – w intencji ks. Mariusza w int. wiadomej Panu Bogu oraz o opiekę MBF dla niego i kapłanów posługujących w Sanktuarium
18.00 – + śp. Edward DZIAŁA 21 rocz. śm.