16-03-2020

7.00 – w intencji całej rodziny o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego dla dzieci i ich rodzin
8.30 – za wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, za ich gorliwość i zaangażowanie w sprawy Boże, aby ich służba była święta
12.00 – + śp. Zbigniew GALANT 16 gregoriańska
18.00 – za żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Dla żywych- o dobrą i świętą śmierć, a dla zmarłych o życie wieczne