15-03-2020

7.00 – + śp. Maciej KIDA, zmarli z rodziny ofiarodawcy o miłosierdzie Boże i życie wieczne
8.30 – + śp. Zbigniew GALANT 15 gregoriańska
10.00 – + śp. Hieronima(f), Jan
10.00 – + śp. Malwina, Adrian z rodziny ILNICKICH i WYSOKIŃSKICH
11.30 – + śp. ks. Jan CICHY 3 rocz. śm. (chrzest 10)
13.00 – + śp. Władysław WASILEWSKI 16 rocz. śm.
18.00 – za grzeszników tzn. nas wszystkich, konających i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
19.00 – + śp. Józef GODYCKI- ĆWIRKO i zm. z rodziny ofiarodawcy