08-04-2020

7.00 – + śp. ks. Piotr PAWLUKIEWICZ
12.00 – o nawrócenie zatwardziałych grzeszników i łaskę szczerej spowiedzi
18.00 – za żyjących