09-04-2020

18.00 – o liczne, święte i gorliwe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne o gorliwość i świętość kapłanów oraz w intencji Misji Katolickich
18.00 – w intencji kapłanów, którzy posługiwali, posługują i będą posługiwali w naszej parafii o świętość i gorliwość dla nich
18.00 – dziękczynna za Dar Eucharystii i Kapłaństwa
18.00 – + śp. Zofia, Jan, Marianna, zm. krewni z obojga stron, wszyscy z ich rodzin oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące