26-05-2020

7.00 – + śp. Marek, Helena o łaskę nieba –prosi rodzina
7.00 – uwielbienie Miłości Bożej za nasze zbawienie, oraz przebłagalna za grzechy nasze i całego świata
8.30 – + śp. Krzysztof LINOWSKI 16 gregoriańska
12.00 – + śp. Zofia, Julian, Karolina, Tadeusz z rodziny RZOŃCA
18.00 – + śp. Bolesław ULATOWSKI 24 gregoriańska