27-05-2020

7.00 – + śp. Krzysztof LINOWSKI 17 gregoriańska
7.00 – w intencji dusz w czyśćcu cierpiących
7.00 – uwielbienie Miłości Bożej za nasze zbawienie, oraz przebłagalna za grzechy nasze i całego świata
8.30 – o łaskę dobrej śmierci dla Urszuli, Jerzego, Anny, Wojciecha ich krewnych oraz wszystkich z ich rodzin
12.00 – + śp. Bolesław ULATOWSKI 25 gregoriańska
18.00 – za żyjących