26-06-2020

7.00 – + śp. Jan PŁUCIENNIK 25 gregoriańska
8.30 – + śp. Władysław KUCHAREK, zm. rodzice i bracia
12.00 – + śp. Jerzy MACIEJKO, Barbara NAWROCKA 3 rocz. śm., zm. rodziców i teściów ofiarodawcy
18.00 – za zmarłych